Jeg maler bilder fra en kvinnes liv. 

Om jeg skal forsøke å redegjøre for min visuelle søken innen maleriet utover det rent fortellende, så er det en formal estetisk søken som driver arbeidet mitt framover. Jeg etterstreber et utrykk som bygger opp under store transparente flater der jeg vurderer linjer, avgrenser komposisjonen og åpner for ulike spenningsfelt mellom disse komponentene. Jeg benytter meg samtidig av linjetegning, skrift - og collageelementer og lar kontrasten mellom det detaljerte, fokuserte og de forestillende elementer spille sammen.

Maleriene er fargesterke, de utstråler ubekymret sommerlighet, men temaer som isolasjon, smerte og sorg er likevel tilstede. Jeg søker å underbygge en urovekkenhet i uttrykket gjennom manglende detaljer i ansikter og figurer.    Med disse bevisste grepene håper jeg at samspillet og kontrastene i mine malerier kan bidra til å presisere mening og innhold for andre. 

May Lise Hoel

 

As a performing artist I have explored femininity and identity over the last 12 years. I have in particular been working with paintings, etchings and lithographic prints, but also photos in combination with these techniques.

I have held private exhibitions in among others Society of Fine Arts in Trondheim, Gallery A in Oslo, both Norway, as well as Saatchi in London, England. I have also participated in multiple group exhibitions both domestic and abroad, details provided in attached cv and photo documentations.

I paint scenes from women’s life. If I should attempt to explain my visual seeking in the paintings beyond the evident narrative it would be the exploration of a formal aesthetics that propels my works. I strive for an expression that supports large transparent panels where I consider delineations limiting the composition and at the same time opens up for different charges in the fields between the components.

I also apply line drawings and elements of writings and collage, where I let the contrasts between the detailed and focused act together with the portrayed elements. On the surface the paintings are perceived as strong in colorization and they radiate a sense of unworried summer, but themes of isolation, pain and sorrow present themselve in an unnerving lack of certain facial and figural details. These deliberate effects are meant to accentuate the contrasts in my paintings and thereby convey their intentions to the viewers. In hope of a favourable review and positive response,

May Lise Hoel